Bringing Innovation Into Urban Life

HAC - האקסלרטור העירוני הרצליה

Bringing Innovation Into Urban Life

HAC - האקסלרטור העירוני הרצליה

התכנית הייחודית תספק ליזמים מעטפת מקצועית והתנסות
הן ברמה המוניציפלית והן במערכות תקשורת מתקדמות


גישה לבעלי תפקידים ובסיסי נתונים בעיריית
הרצליה ועובדים מומחים בחברת סלקוםביצוע POC ופיילוט למיזמים נבחרים

HAC

ה- HAC  - מרכז היזמות הטכנולוגית של עיריית הרצליה, אשר זכה לאחרונה בפרס החדשנות של השלטון המקומי, בעל ניסיון רב בהפעלת אקסלרטור ומתמקד בתחום ערים חכמות ו- IoT. להובלת ה-HAC  חברו אנשי יזמות והשקעות מובילים בתחומם כגון אדן שוחט, מורן ניר, יורן בר, סמואל בלנגה, ליעד רובין, תאיר קובלסקי ועדי זמיר. בנוסף עשרות מנטורים מובילים מתחומים שונים מחוייבים לפעילותו ולתמיכה בסטרטאפים המשתתפים בפעילותו. משך תכנית האקסלרציה הינה כחמישה חודשים.

שיתופי פעולה
eBay logo
Microsoft ventures logo
logo ISOC
Explore-dream-discover phrase
INKOD-HYPERA logo
logo KAEDAN
plusventures logo
terralab logo
logo ZELL
Krypton Venture Capital logo
logo AMAZON WEB
angelikoo logo
Adler Chomski logo
startupnation central logo
softimized logo
similar tech logo
City of Leipzig logo
logo samsung venture
logo IATI
logo alternet
logo S.U.iT.S
AnyApp Logo
brain forest logo
Milgam Logo
Hutchison Kinrot logo
Telecom News logo
GreenRoad Logo
התחומים בהם יתמקד האקסלרטור

מחזור #5 יתמקד באחד משתי האפשרויות:

  1.  Smart Mobility in Smart City
  2. Medical in Smart City

 

קריטריונים להשתתפות

מיזם בתחילת דרכו שטרם גייס מימון או גייס מימון עד 500,000 שקלים חדשים.
צוות עם איש טכנולוגיה
זמינות של צוות המיזם לפעילות במסגרת האקסלרטור של לפחות 4 ימים בשבוע

מיונים

עד 8 מיזמים יבחרו מתוך כלל המועמדים. במסגרת בחירת המיזמים יתחשב הצוות המייעץ, בין היתר, בהיתכנות השלמת הרעיון בפרק הזמן המוגדר לאקסלרטור, איכות הצוות ובמחויבות לתהליך. מובהר, כי הבחירה תהא על-פי התרשמות הצוות המייעץ ושיקול דעתו הבלעדי.

הירשם עכשיו וניצור קשר בפרסום הקול קורא

גלריה